Current Articles Categories Search Syndication

Dordrecht ademt

English text below
Uitleg concept, Dordrecht Ademt

Wij zien Dordrecht als een levend orgaan/als een persoon. Een persoon ademt, bij Dordrecht het wantij. Een lichaam is een gesloten organisme dat zichzelf onderhoudt, zo zien wij Dordrecht ook. Wij willen Dordrecht benaderen als gesloten cirkel/systeem die net als het lichaam ademt. Deze gedachte kan op kleine schaal uigevoerd worden door de bewoners direct te benaderen zodat ze zich gelijk betrokken voelen bij het project, op grote schaal kan dit verwezenlijkt worden door niet alleen de inwoners te benaderen maar ook de industrie in en rondom Dordrecht. Zo zou bijvoorbeeld al het afval dat de stad oplevert ook in de stad verwerkt/gerecycled moeten worden. Of dat de bewoners hun eigen water moeten opvangen, en hun eigen groenten verbouwen. Dit zou een begin kunnen zijn om van Dordrecht een gesloten systeem te maken.Voorbeeld van drijvende bollen die de bloedlichaampjes in het lichaam representeren.
Mensen kunnen plaatsnemen in de bollen en dan lekker met een borrel en een hapje van de natuurlijke omgeving van Dordrecht genieten.  Met bijvoorbeeld gespaarde punten zijn de tochtjes gratis.

Uitleg Cradle to Cradle, afval is voedsel

Cradle to Cradle is een filosofie ontwikkeld door William McDonough en Michael Braungart.De centrale gedachte van de cradle to cradle (wieg tot wieg) filosofie, is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Het eerste verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is, en geen restproducten die alsnog gestort worden. Deze kringloop wordt bedoeld met het motto: waste equals food. Het afval dat we lozen verdwijnt niet, er bestaat namelijk geen verdwijnen omdat de aarde een gesloten systeem is. Ons afval lijkt alleen onzichtbaar omdat we het verdunnen met water, bedekken met aarde of weg laten blazen door de wind. Maar uiteindelijk komen we het onvermijdelijk weer tegen in ons drinkwater, de lucht die we inademen, ons voedsel en in ons lichaam.

Voorbeeld Dordt meubel
Het afval dat is verzameld in Dordrecht wordt gebruikt om het Dordt meubel te maken en uiteindelijk te worden verkocht.                        

 
English text

Clarification Cradle to Cradle
Cradle to Cradle is a phrase coined by Walter R. Stahel in the 1970s and popularized by William McDonough and Michael Braungart in their 2002 book Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. This framework seeks to create production techniques that are not just efficient but are essentially waste free. In cradle to cradle production all material inputs and outputs are seen either as technical or biological nutrients. Technical nutrients can be recycled or reused with no loss of quality and biological nutrients composted or consumed. By contrast cradle to grave refers to a company taking responsibility for the disposal of goods it has produced, but not necessarily putting products' constituent components back into service.

Clarification Dordrecht Ademt, (Dordrecht Breathes)

We see Dordrecht as an living organ, as a person. A person breathes, for Dordrecht is this the neap tide. A body is a closed organism which maintenance itself This is how we approached Dordrecht. Keeping this thought in mind we approached on a small scale, the inhabitants by doing this the local people feel connected to the project and the city. The collected waste ought to be processed/ recycled by the city itself. Maybe the inhabitants can collect their own water, grow their own vegetables. This could be a start to make Dordrecht a closed system, and therefore more sustainable.


Concept & ideas by
Irene Hinderks
Abel Korsmit
Joris Ooms
Petra Lammers
Teun Fleskens

 

Previous Page | Next Page

COMMENTS