Current Articles Categories Search Syndication

De longen van Nederland

Englisch text belowEen belangrijk element in Dordrecht is de getijdenwerking, het ritme van eb en vloed dat zich in de stad afspeelt. Het is de beweging van vollopen en daarna weer leeg ebben. De bewoners van Dordrecht zien dit ritme ook graag in hun toeristenstroom. Dordrecht ademt in en staat open voor de bezoekers en Dordrecht ademt uit en is dan weer voor de Dordtenaar. Dordrecht leeft en Dordrecht ademt.
Het ademen van Dordrecht hebben wij vertaald naar de longen. Dat maakt Dordrecht leefbaar. Dat geeft de stad karakter en het kan, zoals de inwoners willen, worden gebruikt voor de instroom van toeristen. Maar het concept gaat ook over het samenbrengen van natuur en stedelijk. We willen Dordrecht zo neerzetten dat het een stad is, waar je op adem kan komen en even los kan zijn van de dagelijkse hectiek.English text

An important element in Dordrecht is the tide functioning, the rhythm of low tide and high tide that takes place in the city.
It’s the movement to fill up and afterwards drain down, The Habbitants of Dordrecht also gladly see this rhythm in their tourist flow. Dordrecht inhales and is open for the visitors and Dordrecht exhales and is then back again for the Habbitants. Dordrecht lives and Dordrecht breathes.

We have translated the breathing of Dordrecht to lungs. This makes Dordrecht alive. It gives the city character and can be used such as the inhabitants wants for the tourists flow. The concept is also about bringing together nature and urban. We want to put Dordrecht down as the city where you can go to catch your breath from all the daily pressure.


Concept & ideas by

Xander Abbink
Philip Bogaerts
Ralf Fricke
Maarten Collignon

 

Previous Page | Next Page

COMMENTS