Current Articles Categories Search Syndication

Vroeger en morgen

English text below
Dordrecht en haar historie. Rijk, uniek en bovenal betekenisvol.
Wat is geweest kan niet worden teruggehaald, maar kan wel inspireren. Feit is, dat het grootste deel van het verleden nog moet komen. Zolang dat verleden morgen is hebben wij daar allemaal inspraak op.

Wij zijn op zoek gegaan naar een overkoepelend geheel dat de oorspronkelijke kwaliteiten van de stad boven water haalt.

Door het verleden te integreren in het heden creÎren wij een gemeenschappelijk karakter voor Dordrechts toekomstige plannen en activiteiten.Het uitbrengen van een maandelijkse courant, voor inwoner en toerist, linkt feiten van vroeger aan ideeÎn van morgen.

Een nostalgische krant die tegelijkertijd actueel en fris is.


English text 

Dordrecht and its history. Rich, unique and meaningful. What happened in the past cannot be brought back but can inspire. It’s a fact that the biggest part of history has yet to be discovered. As long as the past will come tomorrow we still have something
to say about it.

We searched for a main theme that filtered the authentic qualities of the city.

By reuniting the past and the present we will create a general character for all of the upcoming plans and activities in Dordrecht.

By releasing a monthly newspaper for citizens and tourists we can link facts from history with ideas of tomorrow.

A nostalgic newspaper that’s up-to-date and fresh.
            

Concept & ideas by
Borre Akkersdijk
Titia van Beckum
Sander van Beemen

 

Previous Page | Next Page

COMMENTS