Current Articles Categories Search Syndication

J 'adordt

English text below


“ hoe dichter bij dordt hoe rotter het wordt ”


dordrecht kampt volgens ons met een imagoprobleem.

als je vanuit deze visie dordrecht vergelijkt met een
product, dan is dordrecht een goed B-merk met de
uitstraling van een C-merk. dordrecht een B+ merk maken is ons uiteindelijke doel.

in de stad dordrecht moet het vooral om de inwoners gaan. Zij wonen, leven en werken in de stad.

de mensen maken de stad, zij zijn dordrecht.

om deze doelen aan te pakken, willen wij een keurmerk
in het leven roepen genaamd: j ‘adordtdoen & zijn

-   het keurmerk j ‘adordt, human face of quality is een
    kwaliteitsoordeel voor producten, diensten en personen.
    een 100% transparant systeem, puur en controleerbaar.
-   een investering voor de toekomst. het totale beeld, de
    kwaliteit, van dordrecht verbetert geleidelijk aan, beetje bij
    beetje, waardoor men uiteindelijk kwaliteit met dordrecht en
    dordrecht met kwaliteit zal associëren.
-   j ‘adordt, beschermer van hoge kwaliteit. garantie voor
    kwaliteit. lokaal en exceptioneel dordts, bevestiging en bewijs
    van waardering, vermelding in de j ‘adordt selection gids,
    aandacht in de pers, hype en happening. ben j 'adordtwens & wil

-   zie, voel, proef, ruik, beleef en leef de kwaliteit van j ‘adordt
-   het keurmerk moet er voor zorgen dat de dordtenaren de
    kwaliteit van hun eigen stad gaan ervaren en waarderen. dit
    zal kunnen leiden tot meer verbondenheid met de stad.
-   j ‘adordt, een groep lokale helden.

volg & spoor

-   een systeem wat je terug brengt naar de kern van kwaliteit.
    Volg het spoor en zie het proces, de producten, de
    leveranciers, het nut en het gevoel van j 'adordt.
-   ontdek hoe men steeds weer het keurmerk probeert te
    behouden, om j ‘adordt waardig te blijven.
-   ieder j ‘adort product, met het zichtbare keurmerk, heeft
    een code. deze code kun je invoeren op www.jadordt.nl al
    waar je de achtergrond van het product kan zien.

English Text                                                                                                                                   

(literally translation: “more closer to dordt, more bad it gets”)

We think that Dordrecht has an imageproblem.

If you compare dordrecht with a product than the city is a good B-brand, but it acts like a C-brand. The goal is to make dordrecht a good B-brand again.

It’s all about the people of dordrecht. they work and live in the city.

the people are the city, they are dordrecht.

to approach these goals we want to introduce a new brandmark: j ‘adordt


do & be

- be a quality certification of product, service and person. be the
brandmark j ‘adordt, human face of quality. a 100% transparent
system, pure and control.
- be an investment for the near future. the image and the quality of
dordrecht growth automatically gradual, little by little, and
eventually people associate quality with dordrecht and dordrecht
with quality.
- be a high quality guard. guarantee the quality. the quality to be
something local, exceptional dordts. to get acknowledgement, a
proof of appreciation. to be mention in the j ‘adordt selection
edition. to get attention in the press, hype and happening. to be j ‘adordt


wish & want

- show, feel, taste, smell, go through and live the quality
of j ‘adordt
- the brandmark can realise the people and gives them the
experience of the quality of dordrecht to the people. this could
lead to more connection with the city of dordrecht.
- j ‘adordt, a whole community of local heroes.

track & trace

- a system what brings you to the origin of the quality. follow the
trace to see the process, the creators, the suppliers, the
advantage and the community of
- discover how they try to keep the brand mark, to be j ‘adort
approved.
- every j ‘adordt approved and deserved product with the code
on www.jadordt.nl and see the background of the products.Concept & ideas by
Frank Winnubst
Jingqian Zhuang
Laura Lynn Jansen
Zlatko Imamovic

 

Previous Page | Next Page

COMMENTS