Current Articles Categories Search Syndication

Dordt, natuurlijk!

English text below

Dordt, natuurlijk!

Dordrecht is een natuurlijke stad omdat zij de Biesbosch als achtertuin heeft. Dit is het enige stukje natuur van Nederland dat niet door de mens is aangelegd. Een ander natuurlijk verschijnsel in de stad is het getij. Dit maakt Dordrecht puur natuurlijk.In dit concept vormen de natuurlijke elementen die Dordrecht reeds bezit de basis. Deze elementen zijn uniek en vormen de identiteit - die herkenbaar en vanzelfsprekend moet zijn- van de stad.

Zou het niet leuk zijn om een echte Biesboscher Gele Lis thuis te hebben? Dordt, groenlijk!
Of hoe zou Dordt, eigenlijk proeven? Een productlijn van in en door Dordrecht geteelde producten.
Wat dacht u van natuurlijke innovatie? Dordt, puurlijk!
Hoeveel licht zal Dordt, beweeglijk met haar getijdenenergie opwekken?
En tenslotte; zou u niet graag elke dag willen genieten van het Dordtse, natte uur...? Het getij vindt elke dag op een ander moment plaats, de horeca, winkeliers en inwoners kunnen dan extra aandacht besteden aan dit phenomeen.


English Text                                                                                                                                       

Dordt, natuurlijk!
Dordrecht is a natural city with the Biesbosch as its backjard. This is the only piece of nature in the Netherlands that is not set up by humans. An other natural phenomenon in the city is the tide. This makes Dordrecht pure nature.In this concept the natural elements that Dordrecht already has, form the basis. These elements are unique and from the identity – that has to be recognizable and obviously- of the city

Wouldn’t it be nice to have a real Gele lis from the Biesbosch at home? Dordt, groenlijk (greenly)!
And how would Dordt, eigenlijk (personaly) taste? A productline of in and by Dordrecht produced products.
What did you think of natural innovation? Dordt, puurlijk (purely)!
How much light will Dordt, beweeglijk (dynamic) ,with its tide-energie produce?
And at last; wouldn’t you like to enjoy Dordts, natte uur (wet hour) every day? The tide takes place at a different moment every day, the catering industry, retailers and inhabitants can pay extra attention to this phenomenon.

Concept & ideas by
Eline Simons
Jeske Spee
Sophie de Vocht
Johanneke Procee
Roland Smit

 

Previous Page | Next Page

COMMENTS