Current Articles Categories Search Syndication

Oom Dordrecht

English text below


www.oomdordrecht.nl

Dordrecht is een mooie en vriendelijke stad. Het is een stad die u een gevoel van herkenning geeft. Wat wij misten is de vanzelfsprekendheid om Dordrecht op te zoeken. Terwijl het zoveel te bieden heeft! Een rijke historie, veel evenementen en een bijzondere ligging aan het grootste beschermd natuurgebied van de randstad.In onze conceptualisering van een toekomstig Dordrecht hebben we geprobeerd de stad te associëren met het tastbare. Wat zou Dordrecht zijn als kleur, automerk of bijvoorbeeld familielid? Hiermee kwamen wij op een oom, die alle kennis had die de historie van Dordrecht rijk is. Een familielid waarmee iedereen affiniteit heeft. Een persoon die dichtbij staat, maar niet té. Iemand waarmee je dingen deelt, maar niet alles. Iemand die je graag opzoekt! Wij stellen u voor aan Dor van Drecht, oom van de stad. Ook wel ‘oom Dordrecht’ genoemd.
Bij hem kunt u terecht voor alles dat in de stad gaat gebeuren. Evenementen, exposities of plekken die u gezien moet hebben in Dordrecht. Dor van Drecht weet het allemaal en brengt u dichter bij elkaar. Hij is het baken van de stad, het aanspreekpunt. Bij hem kun je dan ook terecht voor alle nuttige zaken en dingen die gebeuren in de stad.

Zoek hem op, op www.oomdordrecht.nl en neem een kijkje in zijn agenda of fotoalbum. Maar voor een echte ontmoeting moet u naar Dordrecht komen. Hier komt u hem tegen in de stad of hij ontvangt u in zijn huis- of studeerkamer!
En beleef een stad die u welkom heet.

Welkom in Dordrecht,

Met de groeten van Dor van Drecht

 


English text

Uncle Dordrecht

Dordrecht is a beautiful and friendly city. It is a city that gives you a feeling of recognisement. What we missed in Dordrecht is the matter of course to visit Dordrecht, while it has so much to offer! A rich history, lots of events and a special position next to the biggest nature resource area of South-Holland.

In our conceptualisation of a future Dordrecht we tried to associate the city with something tangible. What would Dordrecht be as a colour, carbrand or for instance a family member? With this we came to an uncle, that has all the knowledge about the rich history of Dordrecht. A familymember with whom you have affinity. A person that is close to you, but not too close. Someone to share things with, but not everything. Someone you like to visit! We introduce you to Dor van Drecht, uncle of the city. Also known as Uncle Dordrecht.

He is your guide in the city. About events, exhibitions or hotspots in Dordrecht. Dor van Drecht known it all and brings people together. He is the voice of the city. You can always go to him for all useful information and things that happen in the city.

Visit him, at www.oomdordrecht.nl and take a look in his agenda or photogallery. But for a real meet & greet you need to come to Dordrecht. Here you will meet him in the city or he welcomes you in his house- or studyroom!

Experience the city that welcomes you.
Welcome in Dordrecht,

With best regards from Dor van DrechtConcept & ideas by
Kristin Eva Olafsdottir
Lina Huring
Ruben Thier
Eveline Visser
Susan Christianen

 

Previous Page | Next Page

COMMENTS